Hanke toteutettiin 1.1.2016-31.3.2019.

Moderni hirsikaupunki –hankkeella Pudasjärvi tehosti hirsirakentamisen näkyvyyttä ja merkitystä julkisessa rakentamisessa ja loi edellytyksiä hirsirakentamisen tutkimukselle ja uudelle hirsi- ja puurakentamisen liiketoiminnalle.

Hanke oli osa Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki – hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous -hanketta. Molempia hankkeita rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lue lisää Pudasjärven moderneista hirsikohteista.