Moderni hirsikaupunki –hankkeella Pudasjärvi tehostaa hirsirakentamisen näkyvyyttä ja merkitystä julkisessa rakentamisessa ja luo edellytyksiä hirsirakentamisen tutkimukselle ja uudelle hirsi- ja puurakentamisen liiketoiminnalle. Hanke on osa Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki – hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous -hanketta. Molempia hankkeita rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lue lisää hankkeesta hankkeen nettisivuilta.

Hankeaika on 1.1.2016-31.12.2018, jatkoaikaa 31.3. 2019 saakka.