Metsiin perustuvat matkailun hiilipäästöjen kompensointimallit – esimerkkinä Koillis-Suomi (MAHIS) -hankkeen tavoitteena on selvittää Koillis-Suomeen parhaiten soveltuvia kompensaatiomalleja

Hankkeen toteutusaika on 01.01.2021 31.12.2022.

Kompensaatiomallien kehittäminen on ilmastovaikutusten ja ympäristötietoisuuden kasvun vuoksi välttämätöntä matkailusektorille, ja niiden avulla voidaan myös kehittää maaseudun elinvoimaa. Pitkällä tähtäimellä kotimaisia vaihtoehtoja tarjoava hiilikompensaatiokauppa tulee olemaan kilpailu- ja imagoetu kohdealueille.

Matkailutoimialaan kohdistuu runsaasti painetta pienentää sen hiilijalanjälkeä. Maa- ja metsätalousyrityksillä on mahdollisuus tarjota ratkaisuja matkailutoimialan tarpeisiin ja samalla kehittää uudenlaista luontoympäristöihin perustuvaa palveluliiketoimintaa, kuten hiilikompensaatiokauppaa.

Kotimaiseen hiilikompensaatiokauppaan kohdistuu tällä hetkellä suurta kiinnostusta, mutta toiminnan laajamittaisemmaksi käynnistämiseksi tarvitaan luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Avoimuus ja luotettavuus on oltava toiminnan ja viestinnän ytimessä, jotta toiminnalle saadaan laaja hyväksyttävyys.

Hanke toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Pudasjärvellä. Toteuttajina ovat Naturpolis Oy, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Oulun yliopisto, ja lisäksi tehdään yhteistyötä Pudasjärven Kehitys Oy:n, matkailuyhdistysten, puutoimialayhdistyksen (Northern Forest & Wood ry), Metsäkeskuksen sekä muiden metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 299 746 euroa.

Hankkeen varsinainen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Ruka-Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven/Syötteen matkailuyrittäjät, yksityiset metsätalouden harjoittajat sekä kohdealueen muiden toimialojen yritykset.

Lisätietoa hankkeesta saat Naturpoliksen kotisivuilta

 

Pudasjärven kehitys Oy mukana hankkeen toiminnassa:

Jukka Koutaniemi, matkailun yrityskehittäjä

Pudasjärven Kehitys Oy, Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

050 544 2300, jukka.koutaniemi@pudasjarvi.fi