Kilpailutamme parhaillaan Kaupalliseksi kalastajaksi / kalanjalostajaksi -kurssia. 

Kala-Dealer -hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää kaupallisen kalastamisen sijoittumista ja kehittymistä Pudasjärvellä sijaitsevilla valtion ja osakaskuntien vesialueille. Lisäksi madaltaa lyhytkoulutuksilla kynnystä lähikalaa välittävien ja jalostavien yritysten perustamista pohjautuen matkailu- / vähittäiskaupanalan kysyntään ja mahdollisuuksiin.

Hankkeessa testataan näytösluontoisesti nuottauksen toimintaa / toimivuutta kahdella valitulla järvellä. Samalla selvitetään mitä ja minkäkokoista kalaa / kalalajeja olisi saatavilla ja missä määrin. Lisäksi selvittää vähempiarvoisten kalojen hyödyntämismahdollisuuksia lähialueen kalanjalostajien tarpeet huomioiden.

Hankkeella tuotetaan tietoa ja osaamista, sekä parannetaan toiminta- ja sijoittumisedellytyksiä perustettaville / lähialueella toimiville kalastus ja kalanjalostusyrityksille.

 

Hankkeessa tehtävät toimenpiteet

Työpaketti 1: kartoitus, mallinnus ja aktivointi

 • Kartoitetaan olemassa olevan tiedon ja materiaalin perusteella Pudasjärvellä ammattikalastamiseen soveltuvat vesialueet, ja vesialueiden omistajien tahtolila ammattikalastukseen.
 • Aktivoidaan ja rohkaistaan vesialueiden omistajia ammattikalastuslupien myymiseen muualla Suomessa toteutettujen mallien ja kokemusten perusteella.
 • Korostetaan vesialueiden omistajien ja osakaskuntien merkitystä ammattimaisen kalatalouden mahdollistajana ja koko alueen elinvoimaisuuden kehittäjänä.
 • Kartoitetaan valmistuskeittiöiden, ravintoloiden ja kauppojen kysyntä ja toive paikalliselle kalalle / kalatuotteille.
 • Tiedotetaan Koillismaan, Kainuun ja Etelä-Lapin ammattikalastajille Pudasjärven mahdollisuuksista ja houkutellaan kalastamaan.
 • Toteutetaan 2 ammattikalastajien suorittamaa nuottausta valituissa vesistöissä. Samalla selvitetään mitä ja minkäkokoista kalaa / kalalajeja olisi saatavilla, ja missä määrin (saalis hyödynnetään osittain työpaketti 2 koulutuksessa).

 

Työpaketti 2: Koulutus

 • Järjestetään kaupalliseksi kalastajaksi / kalanjalostajaksi -kurssi, jonka pohjalta yrittäjä ymmärtää toimialalla toimimisen edellytykset, viranomaisten ja elintarvikelainsäädännön vaateet.
  • Koulutus koostuu neljästä osa-alueesta:
   • Kala elintarvikkeena (hygieniapassi)
   • Lainsäädäntö kalanjalostuksessa
   • Kalanjalostus / tuotteistaminen
   • Yrittäjyys kalanjalostuksessa
  • Kaupallisuus ja elinkeinokalatalous matkailun näkökulmasta

 

Jos osakaskuntanne on kiinnostunut näytösluontoisen nuottaustapahtuman mahdollistamisesta vesialueillanne, lisätietoa saatte  Auvo Turpeiselta: auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi

Samoin, jos teillä on pienimuotoisesta kalastuksesta / ammattikalastuksesta ja kalanjalostuksesta kiinnostuneita henkilöitä, joilla koulutus ja osaamisen kasvattaminen kiinnostaa, niin ottakaa yhteyttä Auvo Turpeiselle: auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi

Kala-Dealer -hanke etene käytännönläheisesti ja yhteistyössä!

 

Kala-Dealer -hankkeen yhteyshenkilö

Auvo Turpeinen

Pudasjärven Kehitys Oy

Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

Puhelin 045 1693997