Alueen kansainvälisesti merkittävät hirsirakentamisen ykköskohteet sekä vahva, kansainvälinen puurakentamisen toimiala tekevät Pudasjärvestä hirsipääkaupungin. Sen rakentaminen jatkuu sekä uusina rakennusprojekteina että puuhun liittyvien elinkeinojen kehittämisenä. Myös uudet tulokkaat ovat tervetulleita!

Kehitetään alaa yhdessä

Kehitämme hirsirakentamista ja puuhun liittyviä elinkeinoja – hirsimatkailu mukaan lukien – sekä näiden elinkeinoalojen toimintaympäristöä tiedolla, taidolla ja tunteella entistäkin vahvemmaksi. Pudasjärveläisten lisäksi voimaa kehittämiseen tuo kuntarajat ylittävä yhteistyö.

Hirsirakentaminen on ekologinen investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja lisäarvoa niin tekijöilleen kuin käyttäjilleenkin.

Tiesitkö?

Pudasjärvellä on historiaa hirsirakentamisesta ainakin viideltä vuosisadalta.

Pudasjärven kaupunki päätti vuonna 2015, että julkiset rakennukset tehdään lähtökohtaisesti hirrestä. Pudasjärvellä rakennetaankin hirrestä tällä hetkellä maailman eniten uusia julkisia rakennuksia.

Kaupunki ja Pudasjärven Vuokratalot Oy investoivat hirsirakennuksiin yli 86 miljoonaa euroa: tämä tarkoittaa yli kymmentä modernia hirsikohdetta noin 10 vuoden aikana.

Hirsi osana matkailua

Pudasjärvellä järjestetään vierailuja paikallisiin hirsikohteisiin, kuten maailman suurimmalle modernille hirsiselle koulukampukselle, Pikku-Paavalin päiväkotiin ja palvelukoti Hirsikartanoon. Lisäksi tarjolla on opastettu Hirsipääkaupungin tarina -kierros.

Pudasjärvellä on myös muita hirsikohteita yöpymiseen, vuokrattavaksi ja vierailtavaksi.

Kohteita on joka lähtöön: esimerkiksi mökkejä, kartanoita, kirkko, kotiseutumuseo, kansallispuiston opastuskeskus ja Syötteelle valmistuva LumiAreena.

Hirsi osana arkea

Hirsipääkaupunki on läsnä asukkaiden arjessa monin eri tavoin. Logcapitalin nettisivuilla voit tutustua esimerkiksi asukkaiden hirsisiin koteihin ja muihin kohteisiin. Pudasjärven kansalaisopisto järjestää myös hirsiaiheisia kursseja.


Hirsi- ja puutuotetoimiala Pudasjärvellä

Pudasjärvelle on kehittynyt monipuolista yritystoimintaa hirsirakentamisen ja muiden puutuotteiden ympärille. Pudasjärven puutuotetoimiala työllistää yli 200 henkilöä, ja yhdessä lähes 300 henkilöä työllistävän metsäalan sekä näiden kerrannaisvaikutusten kanssa toimiala tuo Pudasjärvelle yli 1000 työpaikkaa.

Erilaisten yritysten toiminta tukee toisiaan. Varsinaisen tuotannon lisäksi ala tuo työtä suoraan ja välillisesti sadoille ihmisille metsänhoidosta kuljetus- ja palvelualoihin, kaupasta matkailuun. Pudasjärvellä voi myös kouluttautua hirsialalle.


Toimialan yrityksiä

Kontiotuote Oy
Kontio on maailman suurin hirsitalovalmistaja ja hirsirakentamisen kehittäjä. Kontion kaikki Suomeen ja ympäri maailmaa matkaavat hirsitalot tehdään Pudasjärvellä. Myös useimmat Pudasjärven modernit julkiset hirsirakennukset on tehty Kontion hirrestä.

Profin Oy
Profin on lasiliukuseinien markkinajohtaja, jonka tuotanto perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Puukarmisista lasiliukuseinistä valtaosa menee Suomen ulkopuolelle.

Asko Lax
Arkkitehti ja teollinen muotoilija Asko Lax suunnittelee rakennuksia, sisustustuotteita ja pientuotteita. Pudasjärven Taipaleenharjulta käsin maailmalle suuntaava Lax on erikoistunut ekologisiin ja terveellisiin hirsirakennuksiin ja puutuotteisiin.

Timpan Kurkihirsi
Timpan Kurkihirsi on Iso-Syötteen läheisyydessä toimiva pieni ja innovatiivinen hirsirakennusten valmistaja.

Bioklapi
Bioklapi tuottaa puubrikettejä, joilla talo ja takka lämpiävät ekologisesti ja siististi. Briketit valmistetaan hirsitalotehdas Kontiolta jäävistä sivuvirroista tehtaan yhteydessä. Tuotteita on saatavilla ympäri Suomen.

Kaappi- ja levypalvelu Rautio
Rautio valmistaa, myy ja tarvittaessa asentaa mittatilaustyönä kodin kiintokalusteita Pudasjärven lisäksi Ouluun ja lähiympäristöön.  

Kaivorinne Oy
Kaivorinne Oy valmistaa esimerkiksi Kontion käyttämiä kuormalavoja.

Pahkanikkari Risto Vuorma
Pahkanikkari Risto Vuorma tekee käsityönä puusta kauniita kuksia ja muita puuesineitä.

Metsähallitus
Metsähallituksen Metsätalous Oy:llä on Pudasjärvellä 15 toimihenkilöä ja metsuria, ja se työllistää parikymmentä urakoitsijaa ja yrittäjää työntekijöineen. Lisäksi Luontopalveluilla on Syötteen Luontokeskus ja Karhukunnaan Teräväpäässä noin 10 toimihenkilöä.

Muita alan toimijoita

OSAO
Pudasjärvellä toimii Oulun seudun ammattioppilaitoksen yksikkö. Hirsituotteiden valmistuksen puuteollisuuden koulutusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden hirsikohteiden rakentajia, joille löytyy töitä ulkomaita myöten. Koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.

Pudasjärven kansalaisopisto
Pudasjärven kansalaisopiston koulutustarjontaan kuuluu myös hirsirakentamiseen liittyviä kursseja.

Yhteistyöverkosto

Hirsirakentamisen yhteistyöverkostoon kuuluu esimerkiksi koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä yhdistyksiä. Yhteistyö on monipuolista tiedonjakamista, toimialan toimintaedellytysten edistämistä ja edunvalvontaa, yhteistä tutkimus-, kehittämis- ja tiedotushankkeiden suunnittelua sekä muiden esille nousevien kysymysten ratkaisemista puutuotetoimialan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Tässä muutama esimerkki yhteistyökumppaneista: 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö
Arkkitehtuurin yksikkö kehittää modernia hirsi- ja puuarkkitehtuuria ja kouluttaa arkkitehtejä. Tällä hetkellä yhteistyötä tehdään Moderni hirsikaupunki -hankkeessa, jonka toteutusaika päättyy 31.3.2019. Hanketta johtava professori, arkkitehti Janne Pihlajaniemi on myös suunnitellut Pikku-Paavalin päiväkodin. 

Puuinfo, Hirsitaloteollisuus
Puuinfo Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistavat MTK ry, SPY ry ja Puutuoteteollisuus ry. Puuinfo on vastuullinen puunkäytön edistäjä, jonka tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä jakamalla uusinta tietoa puutuotteista ja puupohjaisista ratkaisuista, kehittämällä alan osaamista sekä edistämällä rakennushankkeiden toteutumista. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa omistajilleen voittoa. 

Hirsitaloteollisuus ry on suomalaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö. Puualan edunvalvonnasta vastaa Puutuoteteollisuus ry ja Hirsitaloteollisuus ry on sen yhdistysjäsen. Yhteisenä intressinä Pudasjärven Kehitys Oy:n kanssa on puurakentamisen edistäminen.

Metsähallitus
Metsähallituksen eri yksiköiden kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä.

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma
Teemme yhteistyötä ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman kanssa puurakentamisen edistämiseksi.  

PuuSuomi-verkosto
PuuSuomi-verkosto on puualan ja siihen liittyvien toimialojen tutkijoiden, kehittäjien ja johtavien viranomaistahojen kansallinen verkosto, jonka tavoitteena on kehittää alan sekä alan yritysten toimintaa ja edistää puurakentamista. 

Hankkeita ja tutkimuksia

Karhukunnas
Karhukunnaan korttelin rakentaminen vuosina 2011-2013 aloitti Pudasjärven julkisen hirsirakentamisen. Karhukunnas-hankkeessa myös tutkittiin sekä hirsirakentamisen ekologisuutta että asukastyytyväisyyttä hirsitaloissa. Tutkimustulokset olivat positiivisia. Lue lisää täältä.

Moderni hirsikaupunki ja Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi
Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi on Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hankkeen osahanke. Hankkeissa kehitetään hirsirakentamisen arkkitehtuuria ja edistetään hirsirakentamista erityisesti Suomessa. Lue lisää päähankkeesta ja Pudasjärven osahankkeesta.

Level(s)
Level(s)on Euroopan komission laatima menetelmä rakennusten resurssitehokkuuden mittaamiseen. Se on osa ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Hirsikampus on yksi menetelmän testauskohteista. Lue lisää täältä.