Alueen kansainvälisesti merkittävät hirsirakentamisen ykköskohteet sekä vahva, kansainvälinen puurakentamisen toimiala tekevät Pudasjärvestä hirsipääkaupungin.

Pudasjärven kaupunki päätti vuonna 2015, että julkiset rakennukset tehdään lähtökohtaisesti hirrestä. Kuuluisin hirsikohde on Hirsikampus, joka sai vuonna 2016 valtakunnallisen Puupalkinnon. Pudasjärvellä rakennetaan hirrestä tällä hetkellä maailman eniten uusia julkisia rakennuksia. Pääset tutustumaan hirsipääkaupunkiin alla olevan videon avulla.

Hirsirakentaminen on ekologinen investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja lisäarvoa niin tekijöilleen kuin käyttäjilleenkin. Hirsipääkaupungin rakentaminen jatkuu sekä uusina rakennusprojekteina että puuhun liittyvien elinkeinojen kehittämisenä. Myös uudet tulokkaat ovat tervetulleita!

Tiesitkö?

Pudasjärvellä on historiaa hirsirakentamisesta ainakin viideltä vuosisadalta. Hirsikohteita on Pudasjärvellä joka lähtöön: Pudasjärven Hirsikampus, vuonna 1781 rakennettu ja edelleen käytössä oleva kirkko, kotiseutumuseo, Syötteen luontokeskus ja uusimpana Syötteelle vuonna 2019 valmistunut maailman pohjoisin hirsinen monitoimiareena LumiAreena.

LumiAreenassa sijaitsee muun muassa Pudasjärven kaupungin matkailijainfo. Tiloissa voi järjestää esimerkiksi erilaisia tapahtumia, yritystilaisuuksia sekä yksityisiä juhlia. LumiAreenaan voi pystyttää myös popup-myymälän tai harrastaa erilaisia sisäliikuntalajeja.

>VARAA LUMIAREENA

Uusia investointeja on rakenteilla hirsipääkaupunkiin

Kaupunki ja Pudasjärven Vuokratalot Oy investoivat hirsirakennuksiin yli 86 miljoonaa euroa: tämä tarkoittaa yli kymmentä modernia hirsikohdetta noin 10 vuoden aikana.

Kaupungin ydinkeskustaan on valmistunut syksyllä 2021 kaupungin tähän mennessä suurin investointi, hirsinen Hyvän Olon Keskus, sekä Pudasjärven Vuokratalot Oy:n nelikerroksiset hirsikerrostalot, Hirsihovi. Se pitää sisällään vuokra-asuntoja ja liiketiloja. Hirsipääkaupungin tarina jatkuu näiden kohteiden kautta.

>TUTUSTU: PUDASJÄRVEN HYVÄN OLON KESKUS

>TUTUSTU: PUDASJÄRVEN HIRSIKERROSTALOT HIRSIHOVI

Haluatko hirsipääkaupunkivierailulle?

Pudasjärven kaupunki tarjoaa kiinnostuneille vierailuja paikallisiin hirsikohteisiin, kuten Hyvän olon keskukseen, maailman suurimmalle modernille hirsiselle koulukampukselle, Pikku-Paavalin päiväkotiin ja palvelukoti Hirsikartanoon. Mikäli haluat tutustua kohteisiin paikan päällä, varaa esittely Heikki Heikura, Pudasjärven kaupunki.

Hirsi osana arkea

Hirsipääkaupunki on läsnä asukkaiden arjessa monin eri tavoin. Logcapitalin nettisivuilla voit tutustua myös kaupungin asukkaiden hirsisiin koteihin ja muihin kohteisiin.


Hirsi- ja puutuotetoimiala Pudasjärvellä

Pudasjärvelle on kehittynyt monipuolista yritystoimintaa hirsirakentamisen ja muiden puutuotteiden ympärille. Pudasjärven puutuotetoimiala työllistää yli 200 henkilöä, ja yhdessä lähes 300 henkilöä työllistävän metsäalan sekä näiden kerrannaisvaikutusten kanssa toimiala tuo Pudasjärvelle yli 1000 työpaikkaa.

Erilaisten yritysten toiminta tukee toisiaan. Varsinaisen tuotannon lisäksi ala tuo työtä suoraan ja välillisesti sadoille ihmisille metsänhoidosta kuljetus- ja palvelualoihin, kaupasta matkailuun. Pudasjärvellä voi myös kouluttautua hirsialalle.

Toimialan yrityksiä

Kontiotuote Oy
Kontio on maailman suurin hirsitalovalmistaja ja hirsirakentamisen kehittäjä. Kontion kaikki Suomeen ja ympäri maailmaa matkaavat hirsitalot tehdään Pudasjärvellä. Myös useimmat Pudasjärven modernit julkiset hirsirakennukset on tehty Kontion hirrestä.

Profin Oy
Profin on lasiliukuseinien markkinajohtaja, jonka tuotanto perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Puukarmisista lasiliukuseinistä valtaosa menee Suomen ulkopuolelle.

Asko Lax
Arkkitehti ja teollinen muotoilija Asko Lax suunnittelee rakennuksia, sisustustuotteita ja pientuotteita. Pudasjärven Taipaleenharjulta käsin maailmalle suuntaava Lax on erikoistunut ekologisiin ja terveellisiin hirsirakennuksiin ja puutuotteisiin.

Timpan Kurkihirsi
Timpan Kurkihirsi on Iso-Syötteen läheisyydessä toimiva pieni ja innovatiivinen hirsirakennusten valmistaja.

Bioklapi
Bioklapi tuottaa puubrikettejä, joilla talo ja takka lämpiävät ekologisesti ja siististi. Briketit valmistetaan hirsitalotehdas Kontiolta jäävistä sivuvirroista tehtaan yhteydessä. Tuotteita on saatavilla ympäri Suomen.

Kaappi- ja levypalvelu Rautio
Rautio valmistaa, myy ja tarvittaessa asentaa mittatilaustyönä kodin kiintokalusteita Pudasjärven lisäksi Ouluun ja lähiympäristöön.  

Kaivorinne Oy
Kaivorinne Oy valmistaa esimerkiksi Kontion käyttämiä kuormalavoja.

Pahkanikkari Risto Vuorma
Pahkanikkari Risto Vuorma tekee käsityönä puusta kauniita kuksia ja muita puuesineitä.

Metsähallitus
Metsähallituksen Metsätalous Oy:llä on Pudasjärvellä 15 toimihenkilöä ja metsuria, ja se työllistää parikymmentä urakoitsijaa ja yrittäjää työntekijöineen. Lisäksi Luontopalveluilla on Syötteen Luontokeskus ja Karhukunnaan Teräväpäässä noin 10 toimihenkilöä.

Muita alan toimijoita

OSAO
Pudasjärvellä toimii Oulun seudun ammattioppilaitoksen yksikkö. Hirsituotteiden valmistuksen puuteollisuuden koulutusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden hirsikohteiden rakentajia, joille löytyy töitä ulkomaita myöten. Koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.

Pudasjärven kansalaisopisto
Pudasjärven kansalaisopiston koulutustarjontaan kuuluu myös hirsirakentamiseen liittyviä kursseja.

Yhteistyöverkosto

Hirsirakentamisen yhteistyöverkostoon kuuluu esimerkiksi koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä yhdistyksiä. Yhteistyö on monipuolista tiedonjakamista, toimialan toimintaedellytysten edistämistä ja edunvalvontaa, yhteistä tutkimus-, kehittämis- ja tiedotushankkeiden suunnittelua sekä muiden esille nousevien kysymysten ratkaisemista puutuotetoimialan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyötä tehtiin Moderni hirsikaupunki -hankkeessa, jonka toteutusaika päättyi 31.3.2019. Tässä muutama esimerkki yhteistyökumppaneista: 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö
Arkkitehtuurin yksikkö kehittää modernia hirsi- ja puuarkkitehtuuria ja kouluttaa arkkitehtejä. Hanketta johtava professori, arkkitehti Janne Pihlajaniemi on myös suunnitellut Pikku-Paavalin päiväkodin. 

Puuinfo ja Hirsitaloteollisuus
Puuinfo Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistavat MTK ry, SPY ry ja Puutuoteteollisuus ry. Puuinfo on vastuullinen puunkäytön edistäjä, jonka tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä jakamalla uusinta tietoa puutuotteista ja puupohjaisista ratkaisuista, kehittämällä alan osaamista sekä edistämällä rakennushankkeiden toteutumista. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa omistajilleen voittoa. 

Hirsitaloteollisuus ry on suomalaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö. Puualan edunvalvonnasta vastaa Puutuoteteollisuus ry ja Hirsitaloteollisuus ry on sen yhdistysjäsen. Yhteisenä intressinä Pudasjärven Kehitys Oy:n kanssa on puurakentamisen edistäminen.

Metsähallitus

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma

Hankkeita ja tutkimuksia

Metsäkeskuksen Puuta seinästä siltaan -hanke (1.9.2019 – 31.8.2021) esittelee sivuillaan maakuntamme puurakennuskohteita: Hirsihovi ja LumiAreena.

Karhukunnas
Karhukunnaan korttelin rakentaminen vuosina 2011-2013 aloitti Pudasjärven julkisen hirsirakentamisen. Karhukunnas-hankkeessa myös tutkittiin sekä hirsirakentamisen ekologisuutta että asukastyytyväisyyttä hirsitaloissa. Tutkimustulokset olivat positiivisia. Lue lisää täältä.

Moderni hirsikaupunki ja Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi
Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi oli Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hankkeen osahanke. Hankkeissa kehitettiin hirsirakentamisen arkkitehtuuria ja edistettiin hirsirakentamista erityisesti Suomessa. Lue lisää päähankkeesta ja Pudasjärven osahankkeesta.

Level(s)
Level(s)on Euroopan komission laatima menetelmä rakennusten resurssitehokkuuden mittaamiseen. Se on osa ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Hirsikampus on yksi menetelmän testauskohteista. Lue lisää testaustuloksista täältä.