Pu­das­jär­vel­lä on käy­tös­sä vau­va­ra­ha. Vau­va­ra­haa mak­se­taan 482 eu­roa jo­kai­ses­ta vuo­den 2021 ai­ka­na syn­ty­nees­tä pu­das­jär­ve­läi­ses­tä vau­vas­ta.

Pe­rin­ne juon­taa juu­ren­sa vuo­del­le 2009, kun kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi suo­ri­tet­ta­vak­si 370 eu­ron vau­va­ra­han Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­nan 370-vuo­tis­juh­la­vuon­na syn­ty­neis­tä. Sen jäl­keen vau­va­ra­haa on ko­ro­tet­tu eu­rol­la vuo­des­sa. Suo­men 100-vuo­tis­juh­lan kun­ni­ak­si vau­va­ra­haa ko­ro­tet­tiin sa­dal­la eu­rol­la.

Vuonna 2020 Pudasjärvellä syntyi 46 vauvaa ja vuonna 2019 syntyi 55 vauvaa.