Hirsipääkaupungiksi julistautunut Pudasjärvi tunnetaan kansainvälisesti jalostavan puuteollisuuden yrityksistään. Kaupunki on investoinut runsaasti hirsirakennuksiin. Nyt meiltä löytyy hirrestä rakennetut Hyvän olon keskus, päiväkoti, koulu, Lumiareena ja kerrostalot. Keskellä pohjoisia metsiä on oivallista kehittää puuteollisuutta.

Hirsirakentamista viiden vuosisadan ajan

Yli 86 miljoonaa euroa investoitu hirsirakentamiseen

Syötteellä maailman pohjoisin hirsinen monitoimiareena

Hirsikampus on voittanut valtakunnallisen Puupalkinnon 2016

Puutuotetoimiala työllistää yli 200 henkilöä, ja yhdessä lähes 300 henkilöä työllistävän metsäalan sekä näiden kerrannaisvaikutusten kanssa toimiala tuo Pudasjärvelle yli 1000 työpaikkaa

Uusimmat investoinnit:

Hyvän Olon Keskus
syksy 2021

Hirsihovi, Pudasjärven Vuokratalot Oy:n nelikerroksiset hirsikerrostalot, syksy 2021

Ilmastoystävällisen toimialan yrityksiä

Pudasjärvellä tuotettujen hirsirakennusten elinkaari on reilusti yli 50 vuotta, jolloin tuotanto mahdollistaa trendikästä ja tutkitusti hiilineutraalia asumista.

Pudasjärvellä vahvistetaan puuteollisuuden verkostoa. Toimialan yritykset investoivat tuotantoon ja energiatehokkuuteen noin 4,5 miljoonaa euroa. Alan kasvu tarjoaa työpaikkoja sekä yritystoimintaa mm. kokoonpanoon ja suunnitteluun. Jo pelkästään työn tekeminen tällä toimialalla on ilmastoteko!

Kontiotuote Oy
Kontio on maailman suurin hirsitalovalmistaja ja hirsirakentamisen kehittäjä. Kontion kaikki Suomeen ja ympäri maailmaa matkaavat hirsitalot tehdään Pudasjärvellä. Myös useimmat Pudasjärven modernit julkiset hirsirakennukset on tehty Kontion hirrestä.

Profin Oy
Profin on lasiliukuseinien markkinajohtaja, jonka tuotanto perustuu jatkuvaan kehittämiseen. Puukarmisista lasiliukuseinistä valtaosa menee Suomen ulkopuolelle.

Asko Lax
Arkkitehti ja teollinen muotoilija Asko Lax suunnittelee rakennuksia, sisustustuotteita ja pientuotteita. Pudasjärven Taipaleenharjulta käsin maailmalle suuntaava Lax on erikoistunut ekologisiin ja terveellisiin hirsirakennuksiin ja puutuotteisiin.

Timpan Kurkihirsi
Timpan Kurkihirsi on Iso-Syötteen läheisyydessä toimiva pieni ja innovatiivinen hirsirakennusten valmistaja.

Bioklapi
Bioklapi tuottaa puubrikettejä, joilla talo ja takka lämpiävät ekologisesti ja siististi. Briketit valmistetaan hirsitalotehdas Kontiolta jäävistä sivuvirroista tehtaan yhteydessä. Tuotteita on saatavilla ympäri Suomen.

Kaappi- ja levypalvelu Rautio
Rautio valmistaa, myy ja tarvittaessa asentaa mittatilaustyönä kodin kiintokalusteita Pudasjärven lisäksi Ouluun ja lähiympäristöön.  

Pelthouse Ky
Pelhouse Ky:stä löydät taitavan puusepän, joka suunnittelee ja valmistaa jokaiselle asiakkaalle yksilölliset ja laadukkaat kodinkalusteet.  

Kaivorinne Oy
Kaivorinne Oy valmistaa esimerkiksi Kontion käyttämiä kuormalavoja.

Pahkanikkari Risto Vuorma
Pahkanikkari Risto Vuorma tekee käsityönä puusta kauniita kuksia ja muita puuesineitä.

Metsähallitus
Metsähallituksen Metsätalous Oy:llä on Pudasjärvellä 15 toimihenkilöä ja metsuria, ja se työllistää parikymmentä urakoitsijaa ja yrittäjää työntekijöineen. Lisäksi Luontopalveluilla on Syötteen Luontokeskus ja Karhukunnaan Teräväpäässä noin 10 toimihenkilöä.

Muita alan toimijoita

OSAO
Pudasjärvellä toimii Oulun seudun ammattioppilaitoksen yksikkö. Hirsituotteiden valmistuksen puuteollisuuden koulutusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden hirsikohteiden rakentajia, joille löytyy töitä ulkomaita myöten. Koulutuksia järjestetään myös tilauksesta.

Pudasjärven kansalaisopisto
Pudasjärven kansalaisopiston koulutustarjontaan kuuluu myös hirsirakentamiseen liittyviä kursseja.

Yhteistyöverkosto

Hirsirakentamisen yhteistyöverkostoon kuuluu esimerkiksi koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä yhdistyksiä. Yhteistyö on monipuolista tiedonjakamista, toimialan toimintaedellytysten edistämistä ja edunvalvontaa, yhteistä tutkimus-, kehittämis- ja tiedotushankkeiden suunnittelua sekä muiden esille nousevien kysymysten ratkaisemista puutuotetoimialan edistämiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyötä tehtiin Moderni hirsikaupunki -hankkeessa, jonka toteutusaika päättyi 31.3.2019. Tässä muutama esimerkki yhteistyökumppaneista: 

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikkö
Arkkitehtuurin yksikkö kehittää modernia hirsi- ja puuarkkitehtuuria ja kouluttaa arkkitehtejä. Hanketta johtava professori, arkkitehti Janne Pihlajaniemi on myös suunnitellut Pikku-Paavalin päiväkodin. 

Puuinfo ja Hirsitaloteollisuus
Puuinfo Oy on yhteiskunnallinen yritys, jonka omistavat MTK ry, SPY ry ja Puutuoteteollisuus ry. Puuinfo on vastuullinen puunkäytön edistäjä, jonka tehtävänä on kasvattaa kotimaisten puutuotteiden kysyntää ja käyttöä jakamalla uusinta tietoa puutuotteista ja puupohjaisista ratkaisuista, kehittämällä alan osaamista sekä edistämällä rakennushankkeiden toteutumista. Yhtiön tarkoitus ei ole tuottaa omistajilleen voittoa. 

Hirsitaloteollisuus ry on suomalaisten hirsitalotehtaiden yhteinen järjestö. Puualan edunvalvonnasta vastaa Puutuoteteollisuus ry ja Hirsitaloteollisuus ry on sen yhdistysjäsen. Yhteisenä intressinä Pudasjärven Kehitys Oy:n kanssa on puurakentamisen edistäminen.

Metsähallitus

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma

Hankkeita ja tutkimuksia

Metsäkeskuksen Puuta seinästä siltaan -hanke (1.9.2019 – 31.8.2021) esittelee sivuillaan maakuntamme puurakennuskohteita: Hirsihovi ja LumiAreena.

Karhukunnas
Karhukunnaan korttelin rakentaminen vuosina 2011-2013 aloitti Pudasjärven julkisen hirsirakentamisen. Karhukunnas-hankkeessa myös tutkittiin sekä hirsirakentamisen ekologisuutta että asukastyytyväisyyttä hirsitaloissa. Tutkimustulokset olivat positiivisia. Lue lisää täältä.

Moderni hirsikaupunki ja Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi
Moderni hirsikaupunki Pudasjärvi oli Oulun yliopiston Moderni hirsikaupunki -hankkeen osahanke. Hankkeissa kehitettiin hirsirakentamisen arkkitehtuuria ja edistettiin hirsirakentamista erityisesti Suomessa. Lue lisää päähankkeesta ja Pudasjärven osahankkeesta.

Level(s)
Level(s)on Euroopan komission laatima menetelmä rakennusten resurssitehokkuuden mittaamiseen. Se on osa ympäristöministeriön vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa. Hirsikampus on yksi menetelmän testauskohteista. Lue lisää testaustuloksista täältä.