Asiantuntijapalvelut auttavat yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronasta tavalla tai toisella. Koronan aiheuttama häiriötilanne voi olla mahdollisuus uudistua ja kehittää liiketoimintaa eteenpäin.

Tuen hakuaika oli alun perin 15.12.2020-17.1.2021, mutta haku jatkuu senkin jälkeen, kunnes tuki on käytetty.

Tuen määrä on enintään 2000 euroa+alv, josta yritys maksaa 10 prosentin omavastuuosuuden.

Linkki hakulomakkeeseen:  https://www.lyyti.fi/questions/b1e8f11ea4

Kenelle tuki on tarkoitettu?

Asiantuntijapalvelut ovat yrityksen käytössä, jos

 1. Yritys sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toiminta-alueella
 2. Yrittäjyys on päätoimista ja yrityksellä on y-tunnus
 3. Yritys on kärsinyt koronasta

Yrityksen tarvitsee täyttää vain tämä lomake ollakseen mukana asiantuntijapalveluiden haussa, ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät järjestävät asiantuntijan yrityksen avuksi asiantuntijapoolistaan. Kehitystoimenpide voi liittyä johonkin alla mainituista osa-alueista:

 1. Työn uudelleenorganisointi tai uudet työnteon tavat
 2. Osaamisen tai ammattitaidon kehittäminen
 3. Henkilöstön hyvinvointi (esim. työssäjaksaminen tai työssä pysyminen, työilmapiiri, yhteistyö ja vuorovaikutus, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet tai joustavat työnteontavat)
 4. Viestinnän ja viestintäkäytäntöjen kehittäminen

Esimerkkejä siitä, mihin voit saada tämän tuen kautta apua:

 1. Yrityksen palvelut ovat siirtyneet verkkoon, mutta vielä on paljon manuaalista työtä, jota ei ole sähköistetty esimerkiksi nettisivuille
 2. Yrityksen digimarkkinointi takkuilee, ja sen kehittämiseen tarvitaan apua
 3. Poikkeustilanne on tuonut esiin henkilöstöjohtamisen haasteita, joihin tarvitaan uusia keinoja ja tukea
 4. Etätyöt ovat vaikuttaneet työilmapiiriin ja tarvitaan tukea, miten voidaan edesauttaa työhyvinvointia poikkeustilanteessa
 5. Vanhat tavat tehdä myyntiä eivät päde, ja yritys tarvitsee sparrausta myyntitaitoihin ja nykyaikaisten myyntityökalujen haltuunottoon

Lisätietoja:

Mari Viirelä, projektipäällikkö
Kasvun kartta ja Läsnä yrittäjän arjessa -hankkeet

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
puh. 050-4777 280
email: mari.viirela@yrittajat.fi